Vergoeding

Directe toegang Fysiotherapie (DTF)

Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor fysiotherapie. U kunt direct met de fysiotherapeut van uw keuze een afspraak maken. Zo kunt u snel een begin maken met uw herstel. De huisarts blijft wel de centrale rol spelen in de coördinatie rondom uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt.

Screening

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit. Dit betekent dat eerst wordt vastgesteld of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan de fysiotherapeut u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Kunt u wel behandeld worden door de fysiotherapeut, dan kan deze in overleg met u direct aan de slag. Dat is wel zo prettig. Want hoe sneller u behandeld wordt, hoe sneller u herstelt.

Fysiotherapie uit de aanvullende verzekering

Voor fysiotherapie heeft u een aanvullende verzekering nodig. Daarbij bestaat een onderscheid tussen acute klachten en chronische klachten. Hiervoor gelden andere regels.

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de tarieven van onze prijslijst. U dient dan na de behandeling direct aan ons te betalen. Op de Michiel de Ruyterstraat beschikken we over een pinautomaat. Wanneer de maximale vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is overschreden gelden eveneens deze tarieven.

Tarievenlijst 2022

Behandeling / PrestatiesPrijs
Zitting (behandeling) Fysiotherapie €41,50
Intake en onderzoek na verwijzing€57,75
Screening, intake en onderzoek (DTF)€57,75
Zitting Kinderfysiotherapie€57,75
Zitting (behandeling) Manuele Therapie€57,75
Zitting Psychosomatische Fysiotherapie€57,75
Zitting Geriatrie Fysiotherapie€57,75
Toeslag voor ‘aan huis’ behandeling€16,50
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie €36,75

Acute klachten

In het geval van acute klachten wordt fysiotherapie vergoed, mits u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie. U kunt bij ons terecht met en zonder verwijzing van de huisarts of specialist. Heeft u chronische klachten? Dan is voor een chronische machtiging altijd een verwijzing nodig. Soms is een verwijzing van de huisarts voldoende, maar meestal moet deze van de specialist komen. Komt u voor het eerst met een chronische klacht? Dan is het afhankelijk van de klacht en de zorgverzekeraar of de fysiotherapeut toestemming moet vragen bij de zorgverzekeraar. Moet er een machtiging worden aangevraagd, dan verzorgt Knegt & Bungelaar dit voor u. U hoeft zelf niets te regelen.

In geval van een operatie heeft u daarna altijd recht op een jaar fysiotherapie. Bij een nieuwe klacht komen de eerste 20 behandelingen altijd ten laste van de aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling gaat u over op de basisverzekering. Heeft u uw eigen risico van 385 euro dan nog niet volledig betaald, dan zult u dit eerst moeten doen.

Als u al jaren een chronische machtiging heeft voor onbeperkte tijd voor dezelfde klacht, dan blijft u in de basisverzekering.

040-2217228