puber-250x249

Kinderfysiotherapie voor pubers

Kinderfysiotherapie voor pubers

Pubers zijn erg druk met hun eigen wereld: school, vrienden, hobby’s, etc. Ze zijn vooral bezig met hun wereld en wat daarin gebeurt. Tegenwoordig kun je de telefoon en computer met social media en/of games ook niet meer wegdenken. Daarbij is hun lichaam volop in verandering en zijn ze echt op zoek naar hun eigen identiteit. Ze vergelijken zich steeds met leeftijdsgenoten. En wat denk je van die zware rugzakken die ze mee moeten nemen. Al met al; pubers hebben nog meer te maken met een verkeerde houding, inactiviteit en onzekerheid/stress. Dit kan leiden tot klachten. Voor de kinderfysiotherapeuten een uitdagende taak om door te dringen in het puberbrein.

Voorbeelden waarbij de kinderfysiotherapeut hulp kan bieden met betrekking tot pubers:

 • Orthopedische klachten

De gewrichten en spieren van kinderen zijn volop in ontwikkeling. Vooral tijdens een periode van snelle groei zijn kinderen extra kwetsbaar voor blessures. Zij kunnen dan problemen ervaren in hun bewegen.

Ook kunnen er bij de geboorte al ‘afwijkingen’ zijn die op latere leeftijd klachten geven. Voorbeelden van mogelijke orthopedische klachten zijn:

 • Pijn
 • Slechte houding
 • Overbelasting van de spieren en/of pezen (bijvoorbeeld door sport)
 • Verminderde lenigheid
 • Standsafwijkingen van de voeten, tenen, knie, rug, nek, borst, armen en vingers
 • (aangeboren) heupafwijkingen
 • Met de tenen naar buiten of binnen lopen
 • Beenlengteverschil
 • Platvoeten

De kinderfysiotherapeut heeft kennis van de normale groei en ontwikkeling van uw kind en is in staat om afwijkingen hierin op te sporen. Als er twijfels zijn over de stand van de voeten en/of er steunzolen geïndiceerd zijn, dan vindt er overleg plaats met de podotherapeut. Een kinderfysiotherapeut kan een goede inschatting maken of verwijzing naar de kinderorthopeed geïndiceerd is of niet. Door middel van observatie en een orthopedisch onderzoek worden de ervaren klachten in beeld gebracht. Door het kind en/of ouders te informeren/adviseren/instrueren hoe zij met de klachten dienen om te gaan, krijgen zij handvatten om zo snel mogelijk weer klachtenvrij te bewegen.

 • Rug- en nekklachten

Door de komst van de computer en de tablet zijn we nog meer gaan zitten, zitten we vaker verkeerd en zijn we minder gaan bewegen. Ook de media weet hier goed op in te spelen met de termen ‘gameboyrug’ en ‘tabletnek’. Deze termen roepen meteen een bepaald beeld op; namelijk kinderen die kromgebogen zittend boven tablet/smartphone of onderuit gezakt achter de computer filmpjes kijken en spelletjes spelen. En niet even, nee, soms wel uren achter elkaar. De gevolgen hiervan kunnen zijn rug- en nekklachten, zoals stijfheid en pijnklachten. Een andere klacht die we vaak bij kinderen zien, is het ontwikkelen van een scoliose (een zijwaartse kromming van de wervelkolom). Het is belangrijk deze op tijd te signaleren. Er kan sprake zijn van een structurele of van een niet-structurele scoliose. De kinderfysiotherapeut kan dit controleren en u informeren/adviseren over het te volgen beleid. Ook zal de kinderfysiotherapeut de houding van uw kind controleren en de bewegingen van de rug en nek testen. Indien nodig gaat de kinderfysiotherapeut met uw kind werken aan een goede houding en een symmetrische balans tijdens bewegen.

 • Ademhalingsklachten / slechte conditie

Het kan zijn dat uw kind last heeft van de ademhaling als gevolg van astma, hyperventilatie of een inefficiënte ademhaling bij sporten. De kinderfysiotherapeut zal de ademhaling van uw kind observeren en deze proberen te verbeteren. Daarbij worden mogelijke ‘stress’ factoren in beeld gebracht en besproken. Samen wordt een behandelplan opgesteld en geoefend tot het gewenste doel behaald is.

 • Hypermobiliteit

Kinderen met hypermobiliteit kunnen hun gewrichten verder bewegen dan gebruikelijk. Dit kan te maken hebben met een lage spierspanning (hypotonie) en/of slappe banden (hyperlaxitieit). Hypermobiliteit hoeft geen klachten te geven, maar dat kan wel. Bij klachten wordt er gesproken van het hypermobiliteitssyndroom. Klachten kunnen zijn; vaak en gemakkelijk verzwikken, gewricht uit de kom, sneller vermoeid, pijn en/of houterig bewegen. Hypermobiliteit kan overal zitten, dus bijvoorbeeld in de voeten/enkels, maar ook in de handen/vingers. Als u vermoedt dat uw kind hypermobiel is en/of bovenstaande klachten heeft, kan de kinderfysiotherapeut uw kind testen en observeren. Indien nodig kan de kinderfysiotherapeut u verder informeren over hypermobiliteit en advies / oefeningen meegeven specifiek gericht op uw kind.

 • Sensorische informatieverwerking

De motorische ontwikkeling kan ook belemmerd worden door het vermogen van het verwerken van prikkels. Het kan zijn dat uw kind heel erg op zoek is naar bepaalde prikkels of juist heel erg bepaalde prikkels vermijdt. Prikkels krijgen we binnen via onze zintuigen en zijn: proeven, zien, horen, ruiken, tast, evenwicht en propriocepsis (bewegingsgevoel). Het kan zijn dat uw kind heel erg op zoek is naar bepaalde prikkels of juist heel erg bepaalde prikkels vermijdt of niet goed registreert. Dit kan zich op veel verschillende manieren uiten en kan vrij simpel of heel complex zijn. Hierbij wat voorbeelden:

 • Moeite met stilzitten / over beweeglijk / onrust
 • Angst / terughoudendheid / onzeker / faalangst
 • Ongeremd / impulsief / heel druk / frustratie
 • Moeite met coördinatie in de grove en/of fijne motoriek
 • Onhandig  / veel knoeien met lijm, verf, water, eten en drinken
 • Slecht lichaamsbesef en problemen in ruimtelijke oriëntatie

De kinderfysiotherapeut brengt met u de ervaren problemen in kaart en probeert de oorzaak te achterhalen. Indien nodig en met toestemming van u wordt er overleg gepleegd en/of samengewerkt met één van de andere disciplines (zie expertise kinderteam op de Aalsterweg in Eindhoven).

 • Overgewicht

In 2018 had 12% van de jeugd (4-17 jaar) last van overgewicht. Kinderen dienen elke dag 60 minuten te bewegen én 3x per week te sporten/gymen. Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel, zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten en worden vaker gepest. De oorzaak en het behandelen van overgewicht is heel complex. Om de kinderen zo goed mogelijk te helpen bieden wij een multidisciplinair programma aan met een kinderpsycholoog, kinderdiëtist en de kinderfysiotherapeut. Bron: RIVM

040-2217228