Baby's 0-2 jaar
Peuters 2-4 jaar
Schoolgaande kinderen 4-12 jaar
Pubers 12-18 jaar
KB kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut richt zich op het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met bewegingsproblemen of een bewegingsachterstand.

Heeft u vragen over een specifieke leeftijdsgroep? Klik hieronder dan op het plaatje van uw keuze voor meer informatie over mogelijke behandelingen binnen deze leeftijdsgroep.

WAT IS ONZE WERKWIJZE?

Heeft u een verwijzing gekregen voor kinderfysiotherapie of u heeft zelf een vraag omtrent het bewegen van uw kind en wilt u gebruik van maken van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie? Dan kunt u contact opnemen met onze praktijk Knegt & Bungelaar om een afspraak te maken met onze kinderfysiotherapeut Loes Huybers. Dit kan via de website, via de mail en/of telefonisch. Met vragen kunt u haar ook direct e-mailen via [email protected]
Bij de eerste afspraak vindt een intake en onderzoek plaats. De kinderfysiotherapeut brengt samen met de ouders de hulpvraag in kaart en onderzoekt / analyseert waar de problemen liggen. Hieruit volgt een behandelplan specifiek gericht op uw kind.

WAAR KAN IK TERECHT?

De kinderfysiotherapie is gevestigd op de volgende locaties:

  • Michiel de Ruyterstraat 28 in Aalst-Waalre
  • Aalsterweg 183b in Eindhoven (Stratum).

Wij kunnen ook bij u aan huis komen. Hiervoor heeft u enkel een schriftelijke verwijzing nodig van een arts, bijvoorbeeld de huisarts of consultatiebureauarts.
Behandeling op locatie, zoals op het kinderdagverblijf of op school, is ook mogelijk. Intake en (eind)evaluatie dient met de ouders op de praktijk plaats te vinden, maar tussentijds zou behandeling op locatie mogelijk kunnen zijn als onderdeel van het behandelplan. Uiteraard alleen mits ouders en de betreffende instantie hiervoor toestemming geven.

HOE ZIET EEN BEHANDELING ERUIT?

In de behandeling staan het kind en de ouders centraal. Er wordt gekeken naar de houding en het bewegen van uw kind en hoe u daar als ouder mee om kunt gaan. Hierbij houden we rekening met de behoeftes van ouders en het kind zelf. Indien nodig geven we u voorlichting, advies en/of oefeningen voor uw kind mee. Bij elke behandeling wordt geëvalueerd hoe het behandelproces verloopt. Het kind zelf en u als ouders zijn expert, dus jullie mening wordt zeer gewaardeerd.
De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dit gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

HOE IS DE VERGOEDING VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE?

Vanuit de basisverzekering worden maximaal 18 behandelingen kinderfysiotherapie vergoed. Zijn er meer dan 18 behandelingen nodig, dan kunnen deze behandelingen vanuit de aanvullende verzekering van de ouder vergoed worden. Als er sprake is van een chronische aandoening, worden alle behandelingen vergoed.

PROGRAMMA SATISFIED; SPECIAAL VOOR KINDEREN MET OVERGEWICHT EN OBESITAS

‘Satisfied’ is een groepsprogramma voor kinderen met overgewicht en obesitas. In het programma staan de kinderen centraal, maar worden ook de ouders betrokken. Het behandelen van overgewicht is moeilijk. Het vraagt vaak om een andere manier van leven met meer bewegen en gezonder eten. Dit klinkt makkelijk, maar de praktijk en vele onderzoeken tonen aan dat het effect van een behandeling voor kinderen met overgewicht lastig is. Kinderen met overgewicht ervaren vaak problemen op meerdere vlakken, zoals bijvoorbeeld niet goed kunnen bewegen, snel moe met rennen, pijn in het lichaam, laag zelfbeeld, niet lekker in hun vel zitten, moeite met leuke kleren vinden, etc. Om de kinderen zo goed mogelijk te helpen bieden we hulp aan op het gebied van eten, bewegen en gedrag.

Het team

Kinderdiëtist Dominique Maan van DE diëtistenpraktijk Quirina Engels neemt het stukje voeding op zich.
Zij leert de kinderen (en ouders) hoe ze lekker en gezond kunnen eten.
Kinderfysiotherapeut Loes Huybers van Knegt & Bungelaar Fysiotherapie gaat met de kinderen bewegen. Ze leert de kinderen om meer en op een juiste manier te bewegen. Als er klachten zijn of dingen niet goed gaan bij het bewegen, zal zij de kinderen hiermee helpen. Indien gewenst wordt er ook gekeken naar een geschikte sport die de kinderen na het beëindigen van het programma kunnen oppakken.

Kinderpsychologen Michou van Amelsvoort en Myrthe van Hulshof van Apanta leren de kinderen en ouders om inzicht te krijgen in het aanleren van gewenst gedrag. Ook helpt de psycholoog bij het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld en tevreden zijn over jezelf.

Het programma

Het doel van het programma is stabilisatie: dus het gelijk blijven van het gewicht van het kind. Doordat kinderen nog groeien zal na enkele jaren het gewenste gewicht worden bereikt. We leren de kinderen en ouders bewust te zijn van hun eet- en beweeggedrag en bieden handvatten aan om dit te veranderen. Het programma duurt 10 weken en bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten voor de kinderen met de kinderpsycholoog en kinderdiëtist, gevolgd door een uur bewegen met de kinderfysiotherapeut.
Halverwege en aan het eind van het programma vinden individuele evaluatiegesprekken plaats met alle disciplines tegelijk. Na het programma volgen we de kinderen nog een tijd om in de gaten te houden hoe het met ze gaat. Naast de groepsbijeenkomst voor de kinderen zijn er ook 4 groepsbijeenkomsten voor de ouders met verschillende onderwerpen. Het is belangrijk dat de kinderen en ouders gemotiveerd zijn en actief meedoen met het programma. Op deze manier kunnen wij ze het beste helpen en steunen.

Aanmelden

Voor deelname aan het programma is een verwijzing nodig van de kinderarts, jeugdarts of huisarts.
Daarna kunt u zich aanmelden bij DE Diëtistenpraktijk Quirina Engels. Zij zullen u verder instrueren.

040-2217228