KB Geriatrie

Geriatrie fysiotherapie

Veroudering betekent veranderingen van uw lichaam, zoals verminderde reservecapaciteit, tragere herstelprocessen en meerdere ziektes tegelijk. Als geriatriefysiotherapeut zorgen we dat u optimaal effect behaalt uit uw inspanningen en maximale kwaliteit van het leven ervaart. Heeft u zich ooit gerealiseerd dat na een week in bed door een simpele griep de spierkracht gemiddeld 15% is afgenomen? Voor een zelfstandig thuiswonende van 70 jaar kan dit heel nadelig uitpakken, zoals een verhoogd valrisico met verminderde zelfstandigheid tot gevolg.

Een speerpunt in de begeleiding van elke oudere is een evaluatie van spierkracht, balans, mobiliteit en valrisico omdat er voldoende bewijs is voor effectieve behandelingen om dit te verbeteren en daarmee u zelfstandigheid. Daarbij spelen de geriatrische syndromen een rol, die specifiek op hoge leeftijd voorkomen, zoals spierzwakte, frailty, osteoporose, dementie en valproblematiek. Dat vraagt de specifieke kennis over het ouder wordende lichaam. De geriatriefysiotherapie kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verhogen. Zowel van thuiswonende-, als in een zorgsetting verblijvende ouderen.

040-2217228