Hoofdpijn

Elke fysiotherapeut en manueel therapeut krijgt er dagelijks mee te maken.
Patiënten met hoofdpijnklachten. Onderzoek toont aan dat 47% van de mensen regelmatig last heeft van hoofdpijn. Hoofdpijn is niet leeftijdsgebonden, maar kent wel een piek tussen de 15 en 35 jaar. Er bestaan verschillende soorten hoofdpijnen en veel mensen kunnen meerdere soorten tegelijkertijd ervaren. Een goede behandeling is alleen mogelijk als de juiste diagnose gesteld wordt.

Hoofdpijn kan worden ingedeeld in twee categorieën: primaire en secundaire hoofdpijnen. Primaire hoofdpijnen kenmerken zich door bepaalde symptomen, zoals de locatie in je gezicht, het karakter (zeurend, stekend, kloppend) en het verloop van de pijn. Deze primaire hoofdpijnen kennen geen duidelijk aantoonbare oorzaak. Secundaire hoofdpijnen hebben wel een oorzaak die gezocht kan worden in een bekende aandoening of lichamelijke afwijking. Om te weten te komen of je last hebt van een primaire of secundaire hoofdpijn, zal de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek bij je doen en een een vraaggesprek kan ook meer duidelijkheid bieden.

In 90% van de gevallen gaat het om primaire hoofdpijn, waarbij spierspanningshoofdpijn (Tensiontype Headache: TTH) in de praktijk het meeste voorkomt. TTH is een dubbelzijdige, drukkende hoofdpijn die voelt als een ‘strakke band’ om je hoofd die vermindert bij inspanning en eventueel gepaard kan gaan met overgevoeligheid voor licht of geluid. Bij deze hoofdpijn spelen je hoofd-, hals-, nek- en kaakspieren een duidelijke rol in het ontstaan en het in stand houden van de hoofdpijn. Lokalisatie van de hoofdpijn kan aangeven welke spieren mogelijk zijn aangedaan. De fysiotherapeut kan deze bij het onderzoek met de hand voelen en de spieren eventueel op lengte, kracht en uithoudingsvermogen testen.

Een mogelijke behandeling voor deze harde banden in de spieren (triggerpoints) is Dry Needling. Dry needling therapie wordt toegepast bij het myofasciaal pijnsyndroom (MPS). Daarvan is sprake wanneer je last hebt van spierpijn die diep, dof en zeurend van aard is. Door het gericht aanprikken met een naaldje van die pijnplekken in de spieren ontspant de aangeprikte spier. In het geval van TTH of spierpanningshoofdpijn worden betere resultaten geboekt wanneer de spiercomponent mee behandeld wordt naast de nek- en rugmanipulaties en –mobilisaties. Je krijgt daarnaast dan eveneens specifieke oefentherapie voor nek en schouders.

Duizeligheid

Iedereen heeft wel eens duizeligheid ervaren en kan het daarom herkennen. Duizeligheid is een vervelende klacht die verschillende oorzaken kan hebben. Denk aan problemen met het evenwichtsorgaan, als bijwerking van medicijnen of door bloeddrukdaling b.v. bij te snel opstaan.

Het komt ook voor in combinatie met nekklachten. Bij bepaalde vormen van duizeligheid kun je een fysiotherapeut raadplegen om je duizeligheid te behandelen.

Symptomen van duizeligheid:

Een licht gevoel in het hoofd
Het gevoel dat alles om je heen ronddraait (draaiduizeligheid)

  • Het gevoel dat je zelf ronddraait
  • Het gevoel dat je gaat flauwvallen

Deze symptomen kunnen gepaard gaan met misselijkheid/braken, bleek zien en koud zweet.
Meestal gaan de klachten vanzelf over. Herken je een van deze klachten en gaat het niet vanzelf over neem dan contact op met je huisarts of fysiotherapeut.

Soorten duizeligheid:

  • Draaiduizeligheid: Hierbij heb je meestal het gevoel dat de wereld om je heen draait bij het bewegen van je hoofd. Mogelijke oorzaken zijn de ziekte van Menière, een ontsteking van het evenwichtsorgaan of BPPD (Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid).
  • Dizziness: Uit zich in een licht gevoel in het hoofd of het gevoel van flauwvallen. Oorzaken kunnen een lage bloedsuikerspiegel, hyperventilatie of een bloeddrukdaling als gevolg van bijvoorbeeld te snel opstaan zijn.
  • Duizeligheid vanuit de nek: Langdurige milde duizeligheid kan ook weleens uit de nek komen. Het niet goed bewegen van de bovenste nekwervels en een hoge spierspanning kunnen deze klachten veroorzaken.

Behandeling van duizeligheid:
Om duizeligheid goed te kunnen behandelen is een juiste diagnose vereist. Hiervoor kun je terecht bij je huisarts die je vervolgens eventueel kan doorsturen naar een neuroloog of fysiotherapeut. De fysiotherapeut kan je helpen bij verschillende vormen van duizeligheid:

  • BPPD: Hierbij heb je vaak last van kortstondige aanvallen van duizeligheid na bewegen van het hoofd, bukken, draaien in bed, etc. Dit komt door ‘steentjes’ die zwerven in het evenwichtsorgaan en dit verstoren. Middels de Epley-manouvre kan je fysiotherapeut dit vaak succesvol behandelen.
  • Dizziness: Indien je klachten veroorzaakt worden door hyperventilatie kan je fysiotherapeut je ademhalingstraining en –oefeningen geven.
  • Duizeligheid vanuit de nek: Je fysio- of manueeltherapeut kan je nek weer los en mobiel maken zodat de klachten verdwijnen.
040-2217228