Covid revalidatie

Binnen onze praktijk bieden wij revalidatie aan voor mensen met restklachten ten gevolge van COVID-19 (Corona). De klachten die u nog kunt ervaren zijn o.a.

 • Vermoeidheid
 • Kortademigheid
 • Spierkracht verlies
 • Concentraties stoornis
 • Prikkelgevoeligheid

Afhankelijk van uw klachten werken we in het programma samen met

 • Psychosomatisch therapeut
 • Ergotherapeut
 • Diëtiste
 • Mensendieck therapeut
 • Logopediste

Met wie wordt samengewerkt, wordt bepaald op basis van een intake door onze fysiotherapeut en in overleg met de huisarts.

Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van de soort en duur van de klachten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Sylvia Noordermeer of bij uw zorgverzekeraar. Dit wordt tevens met u besproken tijdens de intake met de fysiotherapeut.

COPD (longklachten)

Longrevalidatie is bedoeld voor mensen met COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: bronchitis, longemfyseem).  COPD kunnen uw dagelijks functioneren ernstig beperken en daar wordt u  als longpatiënt elke dag mee geconfronteerd. 

Voorbeelden van klachten kunnen zijn:

 • kortademigheid
 • verminderd inspanningsvermogen
 • beperkingen bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL)
 • klachten door de psychische en sociale gevolgen van de aandoening
 • verminderde kwaliteit van leven als gevolg van de aandoening.

Doel van de longrevalidatie
De longrevalidatie werkt toe naar optimaal functioneren in uw eigen omgeving, en is gericht op de volgende doelen: 

 • het verbeteren van uw lichamelijke conditie om beperkingen in het dagelijks functioneren te verminderen;
 • het verkrijgen van kennis over en inzicht in de aard van uw ziekte, de werking van medicijnen, goede voeding en andere leefregels.
040-2217228