Kinderfysiotherapie

kinderfyssiotherapie

Kinderfysiotherapie

Loes en Leoni zijn de kinderfysiotherapeuten in het team van Knegt & Bungelaar. Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Als ouder kunt u zich zorgen maken over de motoriek van uw kind. Ook anderen uit de omgeving van uw kind kunnen deze zorgen hebben, zoals bijvoorbeeld school, kinderdagverblijf, sportclub, zwemclub, etc. Deze zorgen kunnen u als ouder doen twijfelen. Neem dit gevoel serieus en bespreek het met deskundigen. Deskundigen kunnen zijn de consultatiebureauarts en/of  -verpleegkundige, de jeugdarts en/of- verpleegkundige of de huisarts, maar het kan ook zijn dat u met uw vraag bij de kinderfysiotherapeut terecht komt.

Valt het volgende bij uw kind op?

  • Valt uw kind veel in vergelijking met andere kinderen?
  • Loopt uw kind met de voeten naar binnen gedraaid?
  • Trekt uw kind met één been, vooral na het sporten?
  • Heeft uw kind last van nekpijn en /of rugpijn?
  • Is uw kind op zoek naar prikkels of vermijdt hij/zij juist prikkels?
  • Heeft uw kind moeite met (netjes) schrijven? Kost dit veel energie?
  • Kijkt uw baby altijd naar dezelfde kant en begint het hoofdje af te platten?
  • Vindt uw baby het niet fijn om op de buik te liggen?

Dan kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij de kinderfysiotherapeut. Een verwijzing van een arts is hierbij niet noodzakelijk. Na aanmelding vindt een intake plaats samen met u en uw kind.  De kinderfysiotherapeut brengt de zorgen zo goed mogelijk in beeld en gaat op zoek naar achterliggende oorzaken. Elk kind wordt individueel bekeken en indien nodig wordt contact gelegd met de omgeving, met toestemming van u natuurlijk.

Knegt & Bungelaar Kinderfysiotherapie heeft in de loop der jaren goede contacten opgebouwd in de omgeving van Waalre en Eindhoven. Wij maken onderdeel uit van het kindercentrum op de Aalsterweg in Eindhoven. Hier vindt nauwe samenwerking plaats met de kinderdiëtiste, kinderlogopediste, kinderergotherapeut en de kinderpsycholoog. Vooral met de wat complexere problemen, zoals bijvoorbeeld overgewicht en/of sensorische informatieverwerking bent u hier op het goede adres.

Wij werken in het kindcentrum actief samen met de volgende discliplines. Voor meer informatie, neem ook eens een kijkje op hun website!

Kinderdiëtetiek: https://www.quirinaengels.nl/

Pre logopedie: http://prelogopedie-eindhoven.nl/

Kinderergotherapie: https://www.stap-voor-stap.com/

Kinderpsychologie: https://www.apanta-ggz.nl/

Kinderrevalidatieartsen: https://www.libranet.nl/

Satisfied: Samen sterk en gezond

‘Satisfied’ is een groepsprogramma voor kinderen met overgewicht en obesitas. In het programma staan de kinderen centraal, maar worden ook de ouders betrokken. Het behandelen van overgewicht is moeilijk. Het vraagt vaak om een andere manier van leven met meer bewegen en gezonder eten. Dit klinkt makkelijk, maar de praktijk en vele onderzoeken tonen aan dat het effect van een behandeling voor kinderen met overgewicht lastig is. Kinderen met overgewicht ervaren vaak problemen op meerdere vlakken, zoals bijvoorbeeld niet goed kunnen bewegen, snel moe met rennen, pijn in het lichaam, laag zelfbeeld, niet lekker in hun vel zitten, moeite met leuke kleren vinden, etc. Om de kinderen zo goed mogelijk te helpen bieden we hulp aan op het gebied van eten, bewegen en gedrag.

Het team

Kinderdiëtist Dominique Maan van DE diëtistenpraktijk Quirina Engels neemt het stukje voeding op zich. Zij leert de kinderen (en ouders) hoe ze lekker en gezond kunnen eten.

Onze kinderfysiotherapeuten Loes Huybers en Leoni van Dijk gaan met de kinderen bewegen. Dit gebeurt bij Sparck Sportsclub, Aalsterweg 283a; http://www.sparcksportsclub.nl. Loes en Leonie  leren de kinderen om meer en op een juiste manier te bewegen. Als er klachten zijn of dingen niet goed gaan bij het bewegen, zullen zij de kinderen hiermee helpen. Indien gewenst wordt er ook gekeken naar een geschikte sport die de kinderen na het beëindigen van het programma kunnen oppakken.

Kinderpsycholoog Michou van Amelsvoort van Apanta leert de kinderen (en ouders) om inzicht te krijgen in het aanleren van gewenst gedrag. Ook helpt de psycholoog bij het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld en tevreden zijn over jezelf.

Het programma

Het doel van het programma is stabilisatie: dus het gelijk blijven van het gewicht van het kind. Doordat kinderen nog groeien kan na enkele jaren het gewenste gewicht worden bereikt. We leren de kinderen en ouders bewust te zijn van hun eet- en beweeggedrag en bieden handvaten aan om dit te veranderen. Het is belangrijk dat de kinderen en ouders gemotiveerd zijn en actief meedoen met het programma. Op deze manier kunnen wij jullie het beste helpen en steunen.

Het programma bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten voor de kinderen met de kinderpsycholoog en/of kinderdiëtist, gevolgd door een uur bewegen met de kinderfysiotherapeut. Daarnaast vinden er 4 ouderbijeenkomsten plaats voor de ouders. Alle bijeenkomsten zijn interactief. Halverwege en aan het eind van het programma vinden individuele evaluatiegesprekken plaats met alle disciplines tegelijk. Na het programma volgen we de kinderen nog een tijd om in de gaten te houden hoe het met ze gaat.

Aanmelden

Voor deelname aan het programma is een verwijzing nodig van de kinderarts, jeugdarts of huisarts.

 

 

 

Loes
Huybers

Fysiotherapeut en Kinderfysiotherapeut

Mail to: loes@knegt-bungelaar.nl

Leoni
van Dijk

Kinderfysiotherapeut

Mail to: leoni@knegt-bungelaar.nl