Fysiografie Daphne

Wanneer ben je gestart met werken? Hoe lang werk je voor Knegt & Bungelaar Fysiotherapie?

Ik ben in 2014 gestart met werken als Fysiotherapeut. Sinds oktober 2017 maak ik deel uit van het team van Knegt & Bungelaar.

Waar en wanneer heb je de basisopleiding fysiotherapie gevolgd?

Bij Fontys in eindhoven, van 2009 tot 2014.

Welke vervolgopleidingen heb je gedaan?

Master musculoskeletale revalidatie, met uitstroom sportfysiotherape (hier ben ik nog mee bezig).

Welke relevante cursussen heb je verder nog gevolgd?

Cursus claudicatio intermittens

Cursus dry needling

Waar liggen je aandachtsgebieden en interesses binnen de fysiotherapie?

Klachten mbt myofasciale domein

Sportgerelateerde klachten

Revalidatie