COOL

In oktober ’21 start Knegt & Bungelaar weer met het gecombineerde leefstijlprogramma COOL.

COOL is een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) die zich richt op voeding, beweging en gedragsverandering.

Waar nodig wordt dit aangevuld met thema’s als slaap, ontspanning, stress management en positieve gezondheid.

Het leefstijlprogramma COOL heeft meerdere doelstellingen:

  1. Hoofddoelstelling: een gemiddeld gewichtsverlies van minimaal 5% over alle deelnemers.
  2. Onderliggende doelstellingen: meetbare verbetering in leefstijl (betere eetgewoontes, meer bewegen, minder zitten, meer investeren in goede slaap en ontspanning), gezondheid (positieve verandering in fysieke waarden zoals gewicht, vetpercentage, middelomtrek) en kwaliteit van leven.

PILOTONDERZOEK

Uit het pilotonderzoek wat gedaan is, komen mooie resultaten. Deelnemers ervaren meer intrinsieke motivatie om te bewegen, zitten minder en bewegen meer matig en zwaar intensief. Wel gingen ze minder wandelen. De deelnemers hadden na de interventie een lager gewicht en hogere kwaliteit van leven. Ze aten vaker ontbijt, meer fruit en groente, dronken minder frisdrank en aten minder ongezonde tussendoortjes.

KNEGT & BUNGELAAR

COOL wordt bij Knegt & Bungelaar uitgevoerd door Sylvia. Het totale programma duurt vierentwintig maanden, waarbij de eerste acht maanden bestaat uit het basisprogramma (intensief, veel contactmomenten) en de laatste zestien maanden uit het onderhoudsprogramma (meer tussentijd, minder contactmomenten). Vergoeding vindt plaats wanneer u verzekerd bent via VGZ en alle daaronder vallende labels. Neem bij interesse contact op met de praktijk: 040-2217228.

040-2217228