Fysiografie Leoni

Wanneer ben je gestart met werken? Hoe lang werk je voor Knegt & Bungelaar Fysiotherapie?

Ik ben in 2009 begonnen met werken als fysiotherapeut. Sinds juli 2017 bij Knegt & Bungelaar.

Waar en wanneer heb je de basisopleiding fysiotherapie gevolgd?

Ik heb van 2005-2009 fysiotherapie gestudeerd aan de Avans Hogeschool in Breda.

Welke vervolgopleidingen heb je gedaan?

Van 2010-2014 heb ik de Master kinderfysiotherapie gestudeerd in Rotterdam.

Welke relevante cursussen heb je verder nog gevolgd?

Ik heb Plagiocephalometrie (PCM) 1 en 2 gevolgd. 3 wil ik nog gaan doen.

Zit met pit therapeut.

Waar liggen je aandachtsgebieden en interesses binnen de fysiotherapie?

Ik vind zuigelingen heel leuk. En wil me nog verder ontwikkelen in motiverende gesprekstechnieken.

Welke nevenactiviteiten heb je verder als fysiotherapeut uitgevoerd?

Ik zit bij de oudercommissie van het kinderdagverblijf.

Intercollegiaal overleg met kinderfysiotherapeuten in de regio.